Vi är experter på:

Husgrunden

Husgrundar är vår specialitet!

Svensk Husgrund tar hand om allt fram till och med anläggandet av din husgrund. Vi beskär träd, river gamla byggnader, gräver, blästrar, jämnar marken, dränerar och arbetar tills tomten är redo att ta emot en husgrund. Sedan installerar vi en ram och botten av prefabricerade isoleringselement ovanpå alla finesser för en modern livsstil – från baselement som el och vatten hela vägen till ledningar för värmeväxling, berg- och golvvärme, samt förstärkt stöd och luftintag för vedspisar av alla storlekar. När allt är på plats, installerar vi all nödvändig stålförstärkning så att din husgrund kan bära upp ditt hus på ett säkert sätt så du kan leva i lugn och ro. Till sist häller vi försiktigt in cement för att innesluta allt i en enda bergfast enhet.

Vi på Svensk Husgrund lägger stor vikt på precision så att byggandet av ditt hus utförs utan behov av justeringar eller förseningar.

Föreberedelse av tomt

För en stabil och bra husgrund gäller det att ha omsorg och planering i tomtens förberedning. Vi ser till att alla villkor är uppfyllda för optimalt resultat.
Det innebär att vi ser till att grunden klarar vikten av huset samt förbereder lämpliga avloppssystem. I samråd med kunden planerar vi för eventuella trädgårdsanläggningar och behov såsom placering av jordmassor som flyttas under byggprocessen.
För att undvika extra kostnader och uppnå bästa resultat när huset är byggt, är tidig planering under den grundläggande verksamheten en vinnande strategi.

Kontakt

Svensk Husgrund AB Skärmabrinksvägen 9 12135 Johanneshov
073 5000 501

Länkar

Dorocell logga
isodran logga copy
thermotech logga
aneby logga